Spring til indhold

Råd for Frivillighed og Folkeoplysning

Rådet er et nyt råd, som starter op i 2024. Rådet skal være fundamentet for et tæt samarbejde mellem frivillige, foreninger og kommunen, og skabe gode rammer for foreninger, nærdemokrati og frivillighed. Råd for Frivillighed og Folkeoplysning skal varetage rollen som råd i henhold til Folkeoplysningslovens §35 stk. 2.

Rådet sammensættes således:

Område Medlem Suppleant
Folkeoplysende idrætsforeninger Lars Kleist  Kent Hansen
Folkeoplysende foreninger, der tilbyder andet end idræt Pia Westergaard  
Frivillige social-humanitære foreninger Ole Jessen  
Lokalfora Susan Thydal Flemming Tejmers
Folkeoplysende voksenundervisning Kirsten Ærø  
Ungeforum Bertram Munkstrup  
Selvorganiserede grupper Nils Vilsbøl  
Politiker Anders J. Andersen Martin Graff Jørgensen
Politiker Peter Ole Sørensen Martin Graff Jørgensen
Politiker Mette Høgh Christiansen Martin Graff Jørgensen
Politiker Torben Folke Månsson Martin Graff Jørgensen

Rådet sidder i perioden 2024-2025. Fremover vil medlemmerne i rådet blive valgt for en 4-årig periode svarende til den kommunale valgperiode. Formanden vælges  blandt de frivillige, mens næstformanden vælges blandt politikerne. 

Pia Westergaard er valgt som formand for rådet, mens Peter Ole Sørensen er næstformand. 

Læs mere om valget og rådets opgaver herunder.