Spring til indhold

Forord af borgmester Mikael Smed

Med budgettet for 2020 er Vordingborg Kommune fortsat på rette kurs. Der er vækst i beskæftigelsen, og stor aktivitet indenfor erhvervene. Det lover godt for fremtiden.

Derfor er jeg også rigtig glad og stolt over, at der er indgået en bred og fremadskuende politisk budgetaftale, hvor kun Venstre står udenfor forligskredsen.

Aftalen understøtter kommunens vision og har fokus på bedre skoler, uddannede unge og nytilflytning.

Budgetaftalens parter ønsker at fremme forholdene for børnene, for de unge og specielt håndværkserhvervene.

Der var i budgettet også behov for relativt store omprioriteringer. Derfor er der afsat ekstra midler til sårbare børn, unge og voksne samt til folkeskolen og overgangen til ungdoms- og erhvervsuddannelserne.

Budgettet er udtryk for, at vi vil fremme vækst, øget beskæftigelse og bosætning, hvilket er de nødvendige veje til økonomisk og social bæredygtighed.

Budgetavisen er kun et lille udpluk af hvad Kommunalbestyrelsen har prioriteret at bruge skattepengene til. I en kommune som Vordingborg er der mange opgaver at bruge penge på, og der er ikke råd til det hele. Men Kommunalbestyrelsen har også i budgettet for 2020 fået plads til nye tiltag og til udvikling af kommunale områder.

Jeg håber, at mange vil læse budgetavisen og dermed få et lille indblik i bare nogle af de opgaver som kommunen løser og nogle af de nye tiltag som sker i 2020.

Mikael Smed 
Borgmester