Spring til indhold

Hvad kommunen skal vide

  • Hvem er kontaktperson (e-mail og telefonnummer)?
  • Hvilket areal ønsker du at booke? Skal der være udeservering?
  • Hvilke datoer? (Inklusiv opstilling og efterfølgende oprydning)
  • Hvilken type arrangement ønsker du at afholde? (Cirkus, koncert, stævner osv.)
  • Hvor mange personer regner du med, der deltager?
  • Er arrangementet kommercielt/ikke kommercielt?