Spring til indhold

Afholdelse af arrangementer

 • Du har mulighed for at afholde udendørsarrangementer - også på kommunens arealer - men du skal sikre dig, at du har de nødvendige tilladelser.
 • Hvis du ønsker at benytte en af kommunens parker eller grønne områder til et udendørsarrangement, så skal du sende en mail til Afdeling for Trafik, Park og Havne. 
 • Hvis du vil holde et arrangement på et offentligt torv eller vejareal, skal du ansøge via borger.dk
 • Husk at du specifikt skal søge om tilladelse til at servere alkohol og bordvin.
 • Du har mulighed for at søge støtte hos kommunen, hvis du vil afholde et offentligt arrangement.

Læs mere om kommunens puljer

Ansøg om råden over vejareal i forbindelse med arrangementer

Ansøg om lejlighedstilladelse til at servere alkohol

Hvad kommunen skal vide

 • Hvem er kontaktperson (e-mail og telefonnummer)?
 • Hvilket areal ønsker du at booke? Skal der være udeservering?
 • Hvilke datoer? (Inklusiv opstilling og efterfølgende oprydning)
 • Hvilken type arrangement ønsker du at afholde? (Cirkus, koncert, stævner osv.)
 • Hvor mange personer regner du med, der deltager?
 • Er arrangementet kommercielt/ikke kommercielt?

Hvad koster det

 • Ved kommercielle arrangementer (cirkus, tivoli, koncerter) opkræves leje og depositum.
 • Til ikke-kommercielle arrangementer (stævner, foreningsarrangementer) kan arealerne som udgangspunkt lånes gratis.