Spring til indhold

Størrelsesgrænser fra hobbydyrehold

  • Et hobbydyrehold består maksimalt af enten:
    1.   30 høns og
    2.   4 voksne hunde med hvalpe indtil 18 uger 
    3.   Et dyrehold med enten:

 a) 2 malke- eller ammekøer med tilhørende kalve op til 6 mdr.
 b) 4 stykker kvæg som ikke er omfattet af punkt a
 c) 4 heste med tilhørende føl op til 12 mdr.
 d) 2 søer med tilhørende smågrise op til 40 kg.
 e) 15 producerede slagtesvin
 f) 10 moderfår med lam op til 12 mdr.
 g) 10 modergeder med kid op til 12 mdr.
 h) Andre dyretyper end nævnt i a til g, hvis det samlede produktionsareal på ejendommen for disse dyretyper ikke overstiger 25 m2
 i) Forskellige sammensætninger i dyretyperne efter a-g eller h, hvis den forholdsmæssige andel af hver dyretype ikke tilsammen overstiger 100 %