Spring til indhold

Rådgivning og fastholdelse

Rådgivning om fastholdelse kan med fordel ske inden en egentlig sygemelding.

Når en medarbejder er i risiko for en længerevarende sygemelding, kan Jobcentrets fastholdelseskonsulent hjælpe med at afdække de udfordringer, sygdommen giver – samt være med til at finde løsninger, som kan fastholde medarbejderen i jobbet. 

Fastholdelseskonsulenten kan f.eks. deltage i møder på arbejdspladsen, hvor vi sammen med medarbejder og eventuel tillidsrepræsentant kan drøfte mulighederne for, at medarbejderen kan vende tilbage til arbejdet. Herunder bidrager fastholdelseskonsulenten med vejledning om regler på området, og om Jobcentrets muligheder for eventuel støtte i forløbet. Typisk udarbejdes en fastholdelsesplan, som er rammen for medarbejderens genoptagelse af arbejdet, og som samtidig sikrer forventningsafstemningen af det aftalte forløb. 

Mulighederne er mange f.eks. delvis raskmelding, hvor medarbejderen arbejder på nedsat tid og på den måde bevarer kontakten til arbejdspladsen, for gradvist at øge arbejdstiden henover en periode. I særlige situationer kan der aftales virksomhedspraktik til afprøvning i andre jobfunktioner.

Endelig kan fastholdelseskonsulenten vejlede om mulighederne for arbejdsredskaber/ hjælpemidler, personlig assistance ordning, § 56-aftale ved kronisk sygdom eller fleksjob.