Spring til indhold

Sygemeldt medarbejder og fastholdelse

Jobcenterets fastholdelseskonsulent står altid klar med gode råd og aktuel viden, så din virksomhed nemmere kan arbejde med at forebygge fravær og fastholde medarbejdere.

Som arbejdsgiver skal du være opmærksom på, at lovgivningen kan have stor indvirkning på, hvordan en sygemelding forløber. Du kan orientere dig i materialet her på siden eller kontakte fastholdelseskonsulenten, hvis du har spørgsmål.

Hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, får du løbende information om nye tiltag, regler og gode eksempler på effektiv forebyggelse og fastholdelse af medarbejdere.

Jobcenterets rolle

  • Jobcenteret administrerer sygedagpengeloven, og sikrer blandt andet, at du som arbejdsgiver får refusion, svarende til sygedagpengesatsen, hvis der udbetales løn til en sygemeldt medarbejder.
  • Jobcenteret bliver involveret, hvis en medarbejder er sygemeldt i mere end 30 dage. Efter de 30 dage har du som arbejdsgiver pligt til at oplyse jobcentret om medarbejderens sygemelding – uanset årsagen til fraværet.
  • Jobcentret starter en sag, hvor der følges op på medarbejderens sygemelding og den sygemeldte medarbejder har pligt til at deltage i jobcenterets opfølgning.

Fast track - en hurtig vej tilbage til arbejdet

Rådgivning og fastholdelse

Rådgivning om fastholdelse kan med fordel ske inden en egentlig sygemelding.

Når en medarbejder er i risiko for en længerevarende sygemelding, kan Jobcentrets fastholdelseskonsulent hjælpe med at afdække de udfordringer, sygdommen giver – samt være med til at finde løsninger, som kan fastholde medarbejderen i jobbet. 

Fastholdelseskonsulenten kan f.eks. deltage i møder på arbejdspladsen, hvor vi sammen med medarbejder og eventuel tillidsrepræsentant kan drøfte mulighederne for, at medarbejderen kan vende tilbage til arbejdet. Herunder bidrager fastholdelseskonsulenten med vejledning om regler på området, og om Jobcentrets muligheder for eventuel støtte i forløbet. Typisk udarbejdes en fastholdelsesplan, som er rammen for medarbejderens genoptagelse af arbejdet, og som samtidig sikrer forventningsafstemningen af det aftalte forløb. 

Mulighederne er mange f.eks. delvis raskmelding, hvor medarbejderen arbejder på nedsat tid og på den måde bevarer kontakten til arbejdspladsen, for gradvist at øge arbejdstiden henover en periode. I særlige situationer kan der aftales virksomhedspraktik til afprøvning i andre jobfunktioner.

Endelig kan fastholdelseskonsulenten vejlede om mulighederne for arbejdsredskaber/ hjælpemidler, personlig assistance ordning, § 56-aftale ved kronisk sygdom eller fleksjob.

Mulighedserklæring

Mulighedserklæringen bruges, hvis du efter dialog med medarbejderen er i tvivl om, hvilke hensyn der skal tages til medarbejderens helbred for, at medarbejderen kan vende tilbage i arbejde. Der kan også være overvejelser om, hvorvidt medarbejderen skal vende tilbage på hel eller deltid med de sædvanlige opgaver eller med tilpassede opgaver.

Ved hjælp af mulighedserklæringen kan du få oplysninger om medarbejderens funktionsbegrænsninger i forhold til arbejdet. Du har dog ikke krav på at få oplyst en eventuel diagnose.

Mulighedserklæringen kan anvendes på et hvilket som helst tidspunkt i sygeforløbet. Erklæringen kan også anvendes ved forløb med gentagne sygemeldinger – dvs. erklæringen kan udarbejdes på et tidspunkt, hvor medarbejderen ikke er sygemeldt, men har gentagne sygemeldinger bag sig.

Du og medarbejderen skal i fællesskab på et møde udfylde mulighedserklæringens side 1 (punkt 1-6). Den udfyldte side 1 danner grundlag for lægens udtalelse, som gives på side 2.

Se eksempel på en mulighedserklæring