Spring til indhold

Foreløbig uddannelsesparat

Hvis du vurderes at være foreløbig uddannelsesparat, så modtager du uddannelsesvejledning gennem de fælles vejledningsaktiviteter såsom:

  • Vejledning i klassen
  • Deltagelse i “Skills” på erhvervsuddannelserne i løbet af efteråret
  • Introduktionskurser på ungdomsuddannelserne i løbet af foråret
  • Eventuelle praktikforløb

! Husk at være opsøgende. Du og dine forældre skal være opsøgende i forhold til at indhente information om ungdomsuddannelserne, eksempelvis via:

  • UG.dk
  • eVejledningen
  • Uddannelsernes egne hjemmesider
  • Åbent hus arrangementer
  • Deltagelse i uddannelsesaften arrangeret af Uddannelsesvejlederen