Spring til indhold

At være uddannelsesparat

I 8. klasse skal din skole i samarbejde med uddannelsesvejlederen, vurdere om du er parat til ungdomsuddannelse:

 • I efteråret skal du vælge om du vil vurderes i forhold til en erhvervsuddannelse eller gymnasial uddannelse
 • Du kan også ønske at blive vurderet i forhold til begge dele
 • Vurderingen er foreløbig og kan ændres løbende
 • Vurderingen vil automatisk blive revurderet sidst på skoleåret

Hos UddannelsesGuiden kan du læse mere om vurderingen af at være uddannelsesparat.

Hvorfor og Hvordan?

Formålet med vurderingen er at sikre, at du får den nødvendige støtte fra skole og uddannelsesvejledningen. Det handler med andre ord om, at du kan komme godt i gang med en ungdomsuddannelse, når du forlader grundskolen. 

I vurderingen kigger man på:

 • Faglige kompetencer
  • Hvis du i 8. klasse har opnået mindst 4 i gennemsnit, opfylder du de faglige forudsætninger for at være uddannelsesparat
 • Personlige kompetencer
  • Eks. motiveret, mødestabil og ansvarlig
 • Sociale kompetencer
  • Eks. samarbejdsevne og tolerance
 • Praksisfaglige forudsætninger
  • Eks. kreativitet, værkstedsfærdigheder og anvende viden i praksis

Foreløbig uddannelsesparat

Hvis du vurderes at være foreløbig uddannelsesparat, så modtager du uddannelsesvejledning gennem de fælles vejledningsaktiviteter såsom:

 • Vejledning i klassen
 • Deltagelse i “Skills” på erhvervsuddannelserne i løbet af efteråret
 • Introduktionskurser på ungdomsuddannelserne i løbet af foråret
 • Eventuelle praktikforløb

! Husk at være opsøgende. Du og dine forældre skal være opsøgende i forhold til at indhente information om ungdomsuddannelserne, eksempelvis via:

 • UG.dk
 • eVejledningen
 • Uddannelsernes egne hjemmesider
 • Åbent hus arrangementer
 • Deltagelse i uddannelsesaften arrangeret af Uddannelsesvejlederen

Foreløbig ikke uddannelsesparat

Hvis du vurderes at være foreløbig ikke uddannelsesparat så får du, udover de aktiviteter der gives til alle en særlig vejlednings- og skoleindsats, som bliver planlagt i samarbejde mellem dig, dine forældre, skolen og uddannelsesvejlederen. Indsatsen skrives ind i en skole- og vejledningsplan på MinUddannelse.dk

En særlig vejledningsindsats kan eksempelvis være:

 • Samtaler med uddannelsesvejleder, individuelt eller i grupper
 • Særlige praktikforløb
 • Besøg på uddannelsessteder
 • Besøg på arbejdspladser