Spring til indhold

Partnerskabsaftale for Campus Vordingborg

De fire uddannelsesinstitutioner og Vordingborg Kommune har indgået en partnerskabsaftale, der rammesætter Campus-samarbejdet på de overordnede linjer. Partnerne forpligter sig bl.a. til at styrke samarbejdet mellem uddannelserne med blik for de uddannelsessøgende og til at orientere partnerskabets øvrige medlemmer om væsentlige tiltag og initiativer.