Spring til indhold

Campus Vordingborg

  • De overordnede mål med Campus Vordingborg er at skabe et stærkt Campus, der kan bidrage til at fastholde og tiltrække uddannelser samt skabe et unge-miljø, der gør det attraktivt at bosætte sig i Vordingborg Kommune.
  • Campus Vordingborg skal styrke Vordingborg som uddannelsesby og består af følgende uddannelsesinstitutioner: 

Partnerskabsaftale for Campus Vordingborg

De fire uddannelsesinstitutioner og Vordingborg Kommune har indgået en partnerskabsaftale, der rammesætter Campus-samarbejdet på de overordnede linjer. Partnerne forpligter sig bl.a. til at styrke samarbejdet mellem uddannelserne med blik for de uddannelsessøgende og til at orientere partnerskabets øvrige medlemmer om væsentlige tiltag og initiativer.

Bestyrelsen for Campus Vordingborg

Det er Vordingborg Uddannelsesråd, der udgør bestyrelsen for Campus Vordingborg. Bestyrelsen er et samarbejds- og dialogforum, hvor bestyrelsesmedlemmerne med deres erfaringer med og faglige indsigt i uddannelse og arbejdsmarkedets behov skal medvirke til, at Campus Vordingborg styrkes strategisk og at Campus-samarbejdet udvikler sig.

Læs om Vordingborg Uddannelsesråd

Campuscafé Vordingborg

Campuscaféen et brugerstyret mødested og aktivitetshus for Vordingborgs unge studerende på tværs af uddannelser, som skal være med til at skabe et bedre studiemiljø og sprede ungdomskultur i byen. Bag caféen står Campus Vordingborg, Ungdomsskolen og 10. klasse samt Vordingborg Kommune.

Følg Campuscafé Vordingborgs facebookside.

Læs beskrivelse for Campuscafé Vordingborg.