Spring til indhold

Sygedagpenge - hvis du er arbejdsgiver

  • Jobcenteret administrerer sygedagpengeloven, og sikrer blandt andet, at du som arbejdsgiver får refusion, svarende til sygedagpengesatsen, hvis der udbetales løn til en sygemeldt medarbejder. 
  • Jobcenteret bliver involveret, hvis en medarbejder er sygemeldt i mere end 30 dage. Efter de 30 dage har du som arbejdsgiver pligt til at oplyse jobcentret om medarbejderens sygemelding – uanset årsagen til fraværet. 
  • Jobcentret starter en sag, hvor der følges op på medarbejderens sygemelding og den sygemeldte medarbejder har pligt til at deltage i jobcenterets opfølgning.
  • Som arbejdsgiver skal du være opmærksom på, at lovgivningen kan have stor indvirkning på, hvordan en sygemelding forløber. Du kan orientere dig i folderen, der ligger her på siden.