Spring til indhold

Fast Track - Medarbejder

Som medarbejder kan du anmode om en hurtig opfølgning på din sygemelding ved at henvende dig i jobcentret og bede om Fast track, eller du kan bede din arbejdsgiver anmode om Fast track via NemRefusion på virk.dk.

En anmodning om Fast track skal altid ske inden for de første 5 uger af din sygemelding.

Ved anmodning skal du eller din arbejdsgiver svare på tre spørgsmål:

  • Hvilke jobfunktioner påvirker sygdommen?
  • Hvor længe har sygdommen påvirket jobbet?
  • Har I forsøgt at tilpasse jobbet til din tilstand?

Hvis det er din arbejdsgiver, der anmoder om Fast track, får du automatisk besked om anmodningen og mulighed for at takke ja eller nej til den hurtige opfølgning.

Hvis du selv anmoder om Fast track eller takker ja til din arbejdsgivers anmodning, bliver du indkaldt til en opfølgningssamtale senest 2 uger efter anmodningen. Kommunen vil bede dig om at besøge din egen læge inden samtalen.