Spring til indhold

Fast Track

Stress, ulykke eller alvorlig diagnose. Oftest har både arbejdsgiver og medarbejder en tydelig fornemmelse af, om en sygemelding risikerer at blive langvarig.

Al erfaring viser, at jo mere kontakt sygemeldte har til deres arbejdsplads og jo tidligere indsatsen fra jobcentrets side igangsættes, jo større er mulighederne for at vende tilbage til arbejdspladsen eller arbejdsmarkedet.

 • Fast track kan anvendes, hvis en sygemelding forventes at vare i mere end 8 uger.
 • Formålet med Fast track er at bevare fokus på tilbagevenden til arbejdet kombineret med et hensyn til helbredstilstand og ressourcer.
 • Fast track et en frivillig og gratis indsats, der kan sættes i gang allerede 2 uger efter, at medarbejderen er blevet sygemeldt.

Fast Track - Arbejdsgiver

Som arbejdsgiver kan du anmode om en hurtig opfølgning på din medarbejders sygemelding ved hjælp af NemRefusion på virk.dk.

En anmodning om Fast track skal altid ske inden for de første 5 uger af sygemeldingen.

Ved anmodning om Fast track skal du som arbejdsgiver svare på tre spørgsmål:

 • Hvilke jobfunktioner påvirker sygdommen?
 • Hvor længe har sygdommen påvirket jobbet?
 • Har arbejdspladsen forsøgt at tilpasse jobbet til den sygemeldtes tilstand?

Når du som arbejdsgiver anmoder om Fast track, får den sygemeldte medarbejder automatisk besked. Hvis medarbejderen indvilliger i, at der iværksættes en hurtig opfølgning indkalder kommunen medarbejderen til en opfølgningssamtale senest 2 uger efter anmodningen.

Fast Track - Medarbejder

Som medarbejder kan du anmode om en hurtig opfølgning på din sygemelding ved at henvende dig i jobcentret og bede om Fast track, eller du kan bede din arbejdsgiver anmode om Fast track via NemRefusion på virk.dk.

En anmodning om Fast track skal altid ske inden for de første 5 uger af din sygemelding.

Ved anmodning skal du eller din arbejdsgiver svare på tre spørgsmål:

 • Hvilke jobfunktioner påvirker sygdommen?
 • Hvor længe har sygdommen påvirket jobbet?
 • Har I forsøgt at tilpasse jobbet til din tilstand?

Hvis det er din arbejdsgiver, der anmoder om Fast track, får du automatisk besked om anmodningen og mulighed for at takke ja eller nej til den hurtige opfølgning.

Hvis du selv anmoder om Fast track eller takker ja til din arbejdsgivers anmodning, bliver du indkaldt til en opfølgningssamtale senest 2 uger efter anmodningen. Kommunen vil bede dig om at besøge din egen læge inden samtalen.

Fast Track forløbet

Når der er anmodet om en hurtig opfølgning og både arbejdsgiver og medarbejder har givet deres accept skal der ske følgende:

 1. Lægen modtager svarene på de tre spørgsmål om sygdommens påvirkning af jobbet, der blev besvaret ved anmodningen om Fast track.
 2. Medarbejder konsulterer egen læge for vurdering om tilbagevenden og eventuelle hensyn.
 3. Der afholdes et møde mellem jobcenter og medarbejder senest 2 uger efter anmodningen.
 4. Der udarbejdes en konkret plan i forhold til fastholdelse og afklaring.
 5. Der afholdelse et fastholdelsesmøde på arbejdspladsen inden for den første måned af sygemeldingen. Her deltager medarbejder, nærmeste leder samt medarbejder fra jobcenteret.

Alle fastholdelsestiltag aftales og planlægges i et tæt samarbejde mellem medarbejder, arbejdsgiver og jobcenteret. Målet er gradvist at hjælpe medarbejderen tilbage til arbejdet og den kendte hverdag.

På baggrund af alle oplysninger og fastholdelsesmødet planlægges den konkrete indsats for at fastholde medarbejderen i jobbet.