Spring til indhold

Hvornår er man enlig

Hovedreglen er, at du betragtes som enlig, når du ikke lever i et ægteskabslignende forhold.

ÆGTESKABSLIGNENDE FORHOLD ER:

  • når man har samme bopæl
  • når man yder kontante bidrag til fælles husførelse
  • når man arbejder i hjemmet eller på anden vis bidrager til den fæl­les husførelse
  • når man helt eller delvis forsørges af den anden

I følge lov om Det Centrale Personregister skal man have sin adres­se der, hvor man opholder sig mest, sover regelmæssigt og har sine personlige ejendele.