Spring til indhold

Hvis du vil anmelde socialt bedrageri

Hvis du har en formodning om, at der er sociale ydelser, der ikke udbetales på korrekt grundlag, kan du melde det til kommunens kontrolgruppe. 

Der er tale om socialt bedrageri, når en borger modtager offentlige ydelser, som vedkommende ikke har ret til. Det kan enten være, fordi borgeren ikke har givet korrekte oplysninger til kommunen eller undlader at oplyse kommunen om ændringer i sine personlige forhold, fx at vedkommende bor og opholder sig et andet sted end den adresse, vedkommende har oplyst til kommunen.

FOR AT UNDERSØGE DIN HENVENDELSE

For at Kontrolgruppen har mulighed for at undersøge din henvendelse, skal vi som minimum have følgende oplysninger:

  • Navn og adresse på den(de) person(er), der er en formodning om ikke modtager ydelser på korrekt grundlag. 

  • En kort beskrivelse af, hvad din formodning går ud på.

  • Hvor lang tid har det foregået.

  • Hvis der er yderligere oplysninger, fx billeder eller andre former for dokumentation, kan disse indsættes i anmeldelsen. Alle henvendelser bliver taget alvorligt.

  • Som anmelder er du ikke part i sagen. Du har derfor ikke krav på indsigt i sagens videre forløb.