Spring til indhold

Tolk

Vi bruger professionelle tolke til de samtaler, hvor det er nødvendigt.

I ganske særlige tilfælde, fx ved ønske om en tolk af et bestemt køn, vil vi forsøge at efterkomme dit ønske. 

Tolken har ligesom din vejleder i Jobcenteret tavshedspligt.