Spring til indhold

Ophold og statsborgerskab

 • Har du spørgsmål omkring dine rettigheder, statsborgerskab, familiesammenføring og mulighed for ferie i udlandet, kan du møde Integrationsteamet til Åben Rådgivning.
 • Du kan også kontakte din integrationsvejleder i integrationsteamet.

Læs mere på Nyidanmark

Integrationskontrakt

Du og din integrationsvejleder udarbejder sammen en integrationskontrakt. 

I kontrakten fastlægges indholdet af introduktionsprogrammet, som fx dine beskæftigelses- eller uddannelsesmål.

Desuden fastlægges de aktiviteter, der skal sikre, at målene i kontrakten opfyldes.

Integrationskontrakten gælder, indtil du får tidsubegrænset opholdstilladelse.

Erklæring om medborgerskab

Erklæring om medborgerskab skal underskrives samtidig med integrationskontrakten.

Formålet med erklæringen er:

 • at gøre det danske samfunds værdier synlige for dig
 • at gøre dig bevidst om, hvad det danske samfund forventer
 • at man gør en indsats for at blive integreret medborger på lige fod med andre borgere.

Frivillige i Vordingborg

Du har mulighed for at deltage i en række aktiviteter, som arrangeres af frivillige borgere i Vordingborg Kommune.

Grupperne er meget aktive og arrangerer blandt andet:

 • Lektiecafe
 • Besøgsfamilier
 • Kontaktpersoner
 • Aktiviteter for kvinder
 • Aktiviteter for børn og unge
 • Udflugter
 • Temaaftener

Ønsker du at komme i kontakt med de frivillige, eller har du idéer til nye aktiviteter, kan du kontakte din sagsbehandler i Jobcentret eller en frivillighedskoordinator.

Tolk

Vi bruger professionelle tolke til de samtaler, hvor det er nødvendigt.

I ganske særlige tilfælde, fx ved ønske om en tolk af et bestemt køn, vil vi forsøge at efterkomme dit ønske. 

Tolken har ligesom din vejleder i Jobcenteret tavshedspligt.

Valg af læge

I Danmark er det gratis at gå til læge, hvis du har et gult sundhedskort.

Læs mere om, hvordan du vælger læge

Du kan kun vælge den læge, der har åbent for tilgang af nye patienter, så du kan ikke altid være sikker på at få en læge tæt på, hvor du bor.

Du har ret til en tolk, hvis du ikke taler dansk.