Spring til indhold

Integrationskontrakt

Du og din integrationsvejleder udarbejder sammen en integrationskontrakt. 

I kontrakten fastlægges indholdet af introduktionsprogrammet, som fx dine beskæftigelses- eller uddannelsesmål.

Desuden fastlægges de aktiviteter, der skal sikre, at målene i kontrakten opfyldes.

Integrationskontrakten gælder, indtil du får tidsubegrænset opholdstilladelse.