Spring til indhold

Gensidig forsørgelsespligt og oplysningspligt

  • I Danmark gælder det for alle borgere, at der er gensidig forsørgelsespligt. Det vil sige, at du og din ægtefælles indtægter bliver lagt sammen, når I fx skal have integrationsydelse eller boligstøtte.
  • Hvis du modtager penge fra det offentlige (fx integrationsydelse), og der sker ændringer i din økonomi, har du pligt til at oplyse det.
  • Har du spørgsmål om integrationsydelse eller oplysningspligt, kan du kontakte Ydelseskontoret.