Spring til indhold

Økonomisk hjælp og støtte til integrationsborgere

  • Som integrationsborger i Danmark er det vigtigt, at du hurtigst muligt lærer det danske samfund at kende.
  • I nogle tilfælde er det muligt at få økonomisk hjælp og støtte, når man kommer til landet som integrationsborger.
  • Der vil altid være en række betingelser, man skal opfylde.
  • Kontakt din integrationsvejleder, hvis du har spørgsmål eller læs mere på Nyidanmark.

Gensidig forsørgelsespligt og oplysningspligt

  • I Danmark gælder det for alle borgere, at der er gensidig forsørgelsespligt. Det vil sige, at du og din ægtefælles indtægter bliver lagt sammen, når I fx skal have integrationsydelse eller boligstøtte.
  • Hvis du modtager penge fra det offentlige (fx integrationsydelse), og der sker ændringer i din økonomi, har du pligt til at oplyse det.
  • Har du spørgsmål om integrationsydelse eller oplysningspligt, kan du kontakte Ydelseskontoret.

Tandbehandling og medicin

  • I Danmark skal du selv betale for at gå til tandlæge og for medicin. Du kan dog søge om hjælp til dine udgifter på Ydelseskontoret. 
  • Det er vigtigt, at du henvender dig til Ydelseskontoret inden du begynder på din behandling, da behandlingen som udgangspunkt ikke må have været udført, inden Ydelseskontoret har behandlet din ansøgning. 

Transport

Det er en afgørelse i den enkelte sag, om du kan få økonomisk hjælp til din transport.

Modtager du integrationsydelse, og er dine udgifter forbundet med deltagelse i dit integrationsprogram, vil du som udgangspunkt kunne få dækket dine udgifter til transport, hvis ikke tilbuddet ligger i gå- eller cykelafstand.

Tilbage til dit hjemland

Hvis du overvejer at søge økonomisk hjælp til at vende frivilligt tilbage til dit hjemland, skal du i første omgang kontakte Dansk Flygtningehjælp.

Læs mere om at vende tilbage til sit hjemland

Kommunen kan senere komme ind i billedet i forbindelse med at koordinere og arrangere de praktiske ting omkring afrejsen.