Spring til indhold

Besøg af Sundhedsplejen

Sundhedsplejen giver råd og vejledning om jeres barn og families sundhed og trivsel 

Vi undersøger om jeres barn trives og udvikler sig som det skal – herunder bliver jeres barn målt og vejet, samt vi ser på om I som familie i øvrigt trives.


Vi skriver journal ved hvert besøg. I har adgang til journalen på www.sundhedsvejen.dk

Hvem er sundhedsplejersken?

Sundhedsplejersken er uddannet sygeplejerske og har taget en videreuddannelse med henblik på at kunne vejlede familier med børn.

Jeres hjem er sundhedsplejerskens arbejdsplads

Derfor ønsker vi, at tobaksrygning inden døre undgås før og under sundhedsplejerskens besøg (luft godt ud før besøget).
Har I hund, skal den under sundhedsplejerskens besøg være i hundegård eller i et andet rum. Det skaber en god ro under besøget.

Hvis I har en aftale med sundhedsplejersken og en i familien er syg med en infektionssygdom skal I melde afbud. Dette for at undgå at sundhedsplejersken viderebringer smitte til andre familier.

Find din sundhedsplejerske her

Graviditetsbesøg

Vi tilbyder nu graviditetsbesøg til både første- og flergangsfødende. Alle vil blive kontaktet af deres kommende sundhedsplejerske enten via telefon eller e-boks

Vi kan tilbyde en snak om: 

 •          Tanker og spørgsmål som optager jer i graviditeten
 •          Forventninger til fødslen
 •          Forventninger til barnet
 •          Det at blive forældre (for første gang eller "igen")
 •          Ændringer i familiens livsrytme
 •          Babyudstyr 
 •          Amning/ernæring til jeres baby 
 •          Den første tid efter fødslen
 •          Forældregrupper (Familie på vej)
 •          Sundhedsplejens øvrige tilbud

Vi foreslår, at graviditetsbesøget ligger omkring 30. graviditetsuge, men det kan tilpasses jeres behov og ønsker

Læs mere om graviditetsbesøg her

Barselsbesøg

Hvis du er udskrevet inden for 72 timer efter fødslen, eller har du født hjemme, tilbyder vi dig et barselsbesøg på 4-6. dagen.

Vi kontakter jer indenfor de første dage efter fødslen og laver en aftale om besøg.

Vores formål med besøget er:

 • At vurdere jeres barns trivsel 
 • Hjælp og støtte til etablering af amning
 • Hjælp og støtte til mødre, der ikke kan eller har lyst til at amme, og vejledning i forhold til modermælkserstatning
 • Støtte og styrke jer forældre i omsorgen for jeres barn
 • Støtte forældrenes psykiske velbefindende.

Se barnets bog på Sundhedsvejen.dk

 

 

Etableringsbesøg

Hvis du ikke har modtaget barselsbesøg, tilbyder vi etableringsbesøg senest 7 dage efter udskrivelsen fra sygehuset.

Har du fået barselsbesøg, tilbyder vi hjemmebesøg ud fra en faglig vurdering og i samarbejde med jer, dog senest når jeres barn er 14 dage gammelt. 

Vi har i besøget fokus på

 • Amning/ernæring
 • Forældre/barn relationen
 • Fødselsoplevelse
 • Forældres velbefindende efter fødsel
 • Barnets trivsel herunder også måling af vægt, højde og hoved omfang
 • Forældres og eventuelle søskendes oplevelse af den nye/større familie,

 Se barnets bog på Sundhedsvejen.dk

3- 4 uger efter fødslen

 Vi har i besøget fokus på

 • Amning/ernæring
 • Forældre/barn-relationen
 • Barnets søvn
 • Forældrenes psykiske trivsel
 • Barnets trivsel herunder også måling af vægt, højde og hoved omfang
 • Forældrenes oplevelser som familie, roller og forventninger og eventuelle søskendereaktioner
 • Familiens netværk og drøftelse af andre tilbud i kommunen
 • Orientering til forældre om de forebyggende helbredsundersøgelser hos praktiserende læge,

 Se barnets bog på Sundhedsvejen.dk

2 måneders alderen

Vi har i besøget fokus på

 • Amning/ernæring
 • Forældre/barn-relationen
 • Barnets søvn
 • Forældrenes psykiske trivsel - herunder er der tilbud om screening for efterfødselsdepression - 
  Læs mere under Tilbud til dig med en fødselsdepression
 • Barnets trivsel herunder også måling af vægt, højde og hovedomfang
 • Forældrenes oplevelser som familie, roller og forventninger og eventuelle søskendereaktioner
 • Familiens netværk og drøftelse af andre tilbud i kommunen
 • Orientering til forældre om de forebyggende helbredsundersøgelser hos praktiserende læge.

 Se barnets bog på Sundhedsvejen.dk

4-6 måneders alderen

Vi har i besøget fokus på

 • Amning/ernæring
 • Overgang til anden mad end mælk
 • Forældre/barn-relationen
 • Barnets søvn og spisemønstre
 • Barnets psykomotoriske og sproglige udvikling
 • Forældrenes psykiske trivsel 
 • Barnets trivsel herunder også måling af vægt, højde og hoved omfang
 • Forældrenes oplevelser som familie, roller og forventninger og eventuelle søskendereaktioner
 • Forebyggelse af ulykker
 • Helbredsundersøgelser hos praktiserende læge.

 Se barnets bog på Sundhedsvejen.dk

8-10 måneders alderen

Vi har i besøget fokus på

 • Barnets mad i forhold til alder og udvikling og overgangen til familiens mad
 • Samspil i familien
 • Barnets søvn
 • Barnets psykomotoriske, mentale og sproglige udvikling
 • Forældrenes psykiske trivsel 
 • Barnets trivsel herunder også måling af vægt, højde og hoved omfang
 • Forebyggelse af ulykker
 • Pasning uden for hjemmet
 • Sygelighed og forebyggelse af infektioner
 • Helbredsundersøgelser hos praktiserende læge
 • "Kulturkufferten", der bliver udleveret til alle børn. Den indeholder et dyr, en bog, samt info om børnekulturtilbud i Vordingborg Kommune. Vores formål er at have fokus på sprog, identitetsudvikling og brobygningen mellem dagpleje / institution og hjemmet, der er dit barns vigtigste arenaer for udvikling i denne livsperiode.

 Se barnets bog på Sundhedsvejen.dk

 

 

 

 

1½ års besøg

Vi tilbyder nu 1½ års besøg til alle familier.

Hensigten med besøget er sammen med jer, at støtte op om jeres barns trivsel og drøfte barnets fremtidige udvikling.

Gennem leg med jeres barn kommer vi omkring følgende:

 • Jeres barns sprog,
 • Jeres barns leg og bevægelse
 • Hvordan jeres barn er sammen med andre børn og voksne

Andre emner der kan drøftes:

 • Søvn
 • Mad og måltider
 • Helbred og hygiejne
 • Vuggestue/dagpleje
 • Selvværd og selvstændighed
 • Tandpleje
 • Børn og seksualitet

Når jeres barn er mellem 15-18 måneder vil den sundhedsplejerske der er tilknyttet jer, kontakte jer via telefon eller e-Boks.

 

3½ års besøg

Sundhedsplejen tilbyder besøg til alle familier med børn i 3 års alderen.  

Sundhedsplejersken kontakter alle forældre telefonisk og tilbyder besøg og sender herefter invitation via digital post

Sundhedssamtalen i besøget tager udgangspunkt i et spørgeskema, som I som forældre på forhånd har besvaret på Småbørnsprofilen.dk

I sundhedsplejen ønsker vi at fremme sundhed og trivsel blandt børn, unge og familier, besvarelsen af dette spørgeskema skal hjælpe os med at blive klogere på, hvordan vi bedst muligt understøtter børns udvikling, læring, sundhed og trivsel, fx. ved at udvikle nye og bedre kommunale tilbud og aktiviteter til børn, unge og familier.

Spørgeskemaet spørger ind til dit/jeres barns trivsel og sundhed, herunder sprog, søvn, kost, bevægelse, jeres rolle som forældre, barnets fødsel, eventuelle sygdomme, samt generelt trivsel.

Hvilke er emner der kan blive drøftet i besøget, der kan også være andre emner som I som forældre vil have behov for at få drøftet.

 

Find sundhedsplejersken i dit område

Ekstra besøg af sundhedsplejersken

Vi tilbyder supplerende hjemmebesøg, hvis der er behov for yderligere støtte hos jeres barn eller hos jer forældre.

I er meget velkomne til at kontakte jeres sundhedsplejerske, hvis I har behov for yderligere støtte og supplerende hjemmebesøg.

Find din sundhedsplejerske her