Spring til indhold

Ledsagekort/parkeringskort

  • Ansøgning om ledsagekort og parkeringskort skal ske hos Danske Handicaporganisationer.

  • Et ledsagekort udstedes til personer med et handicap, som har behov for en ledsager til at færdes i det offentlige rum.

  • Et parkeringskort kan udstedes:

    • Hvis du har en stærkt reduceret gangdistance.

    • Hvis du opfylder betingelserne for at få støtte til køb af bil.

    • Hvis du er godkendt til at deltage i den individuelle handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede – fx Movias handicapkørsel.

Læs mere og søg om ledsagerkort hos Danske Handicaporganisationer