Spring til indhold

Ledsager

 • Du kan søge om ledsagelse, hvis du har en varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

 • Din funktionsnedsættelse betyder, at du ikke kan færdes alene.

 • Du er mellem 18 og 67 år. 

HVAD ER EN LEDSAGEORDNING?

 • Ledsageordningen skal sikre, at du på linje med andre kan komme hjemmefra uden at være afhængig af familie eller venner.

 • Du udpeger selv den person, som du gerne vil have til at ledsage dig.

 • Kommunen skal herefter godkende og ansætte personen.

 • Personen skal have en ren straffeattest.

 • Der kan normalt ikke ansættes en person, som er nært knyttet til dig.

 • Hvis du er berettiget til ydelsen, får du 15 timers ledsagelse om måneden.

 • Du kan anvende ordningen til aktiviteter uden for hjemmet, som du selv vælger fx:

  • Biograf, restaurant, natklub

  • Indkøb

  • Ture i naturen

  • Besøg hos familie og venner 

 • Ledsageren kan også hjælpe med praktiske opgaver som at tage overtøj af og på, ved toiletbesøg og lignende.

 • Kommunen betaler ledsagerens løn.

 • Du skal selv betale øvrige udgifter f.eks. transport og entré for jer begge. Disse udgifter skal kommunen ikke involveres i.

 • Hvis ledsageren fører bilen, skal ledsageren være i besiddelse af et gyldigt kørekort.
 • Hvis I kører i ledsagerens bil, kan ledsageren kræve, at du skal betale kørselsudgifter svarende til antal kørte km. Betalingen beregnes ud fra statens gældende kørselssatser. Satserne finder du på Skats hjemmeside.

 • Hvis du har fået bevilget ledsagelse, inden du fylder 67 år, har du ret til at beholde ordningen herefter.

 • I boksen "Læs mere" kan du læse kommunens kvalitetsstandard og den lovgivning, som danner baggrund for en bevilling. 

Hvem kan ikke få bevilliget ordningen?

 • Du kan ikke få en ledsageordning, hvis du f.eks. får tilskud til betaling for ansættelse af hjælp til pleje, overvågning (BPA ordning).
 • Du kan ikke få en ledsageordning, hvis du er døvblind og får hjælp af en kontaktperson.

Sagsbehandling - Ledsageordning

 • Det er Center for Psykiatri og Handicap, der ud fra en konkret, individuel vurdering tager stilling til, om du kan få bevilget ledsagelse, hvis du i forvejen modtager ydelser fra denne afdeling.

 • Hvis du får hjælp fra Center for Pleje og Omsorg, er det en sagsbehandler fra denne afdeling, der behandler din ansøgning.

 • Sagsbehandleren samler allerede kendte oplysninger i din sag.

 • Vi kommer på et hjemmebesøg, hvor vi skal tale om:

  • Dit funktionsniveau

  • Dine ønsker og behov for hjælp/støtte

  • Råd og vejledning om ordningens indhold.

  • Kommunens forventninger og krav til dig.

 • Vi skal muligvis indhente lægelige oplysninger.

 • Herefter træffes en afgørelse.

Sagsbehandlingsfrist

 • Se oversigten over sagsbehandlingsfrister i boksen til højre.
 • Hvis vi skal indhente lægelige oplysninger, kan tidsrammen for en afgørelse forlænges.

 • Vi sender et brev til dig, hvis vores tidsfrist på 8 uger overskrides.

Hvis ledsageordningen bliver bevilget  

 •  En administrativ medarbejder kontakter dig om det videre forløb.  

Ledsagekort/parkeringskort

 • Ansøgning om ledsagekort og parkeringskort skal ske hos Danske Handicaporganisationer.

 • Et ledsagekort udstedes til personer med et handicap, som har behov for en ledsager til at færdes i det offentlige rum.

 • Et parkeringskort kan udstedes:

  • Hvis du har en stærkt reduceret gangdistance.

  • Hvis du opfylder betingelserne for at få støtte til køb af bil.

  • Hvis du er godkendt til at deltage i den individuelle handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede – fx Movias handicapkørsel.

Læs mere og søg om ledsagerkort hos Danske Handicaporganisationer