Spring til indhold

Sagsbehandling - Døvblinde

 • Det er Afdeling for Psykiatri og Handicap, der ud fra en konkret, individuel vurdering tager stilling til, om du kan få bevilget en kontaktperson.

 • I forbindelse med din henvendelse tilbyder vi dig specialrådgivning.

 • En døvblindekonsulent fra Center for Døves døvblindekonsulentordning står for rådgivningen.  

 • Døvblindekonsulenten er med til at vurdere, om du hører til målgruppen for en kontaktpersonordning.

 • Hvis du hører til målgruppen, hjælper konsulenten dig med at udforme en ansøgning til Afdeling for Psykiatri og Handicap.

 • Når ansøgningen er modtaget, indsamler sagsbehandleren de allerede kendte oplysninger i din sag.

 • Herefter kommer sagsbehandleren og døvblindekonsulenten på besøg hos dig. 

 • På hjemmebesøget skal I tale om:

  • Dit funktionsniveau

  • Dine ønsker og behov i forhold til ordningens indhold og omfang

  • Proceduren for rekruttering af kontaktpersonen

  • Godkendelse og ansættelse af kontaktpersonen, herunder evt. bistand fra døvblindekonsulenten i rekrutteringsfasen.

 • Sagsbehandleren indhenter herefter supplerende oplysninger, fx lægelige oplysninger.

 • Sagsbehandleren træffer en afgørelse.

Sagsbehandlingstid

 • Sagsbehandlingstiden er op til 8 uger fra vi modtager din ansøgning.

 • Hvis sagsbehandlingen kræver, at vi indhenter lægelige oplysninger eller andet, kan tidsrammen for en afgørelse forlænges.

 • Vi sender et brev til dig, hvis vores tidsfrist på 8 uger overskrides.

Hvis du får bevilget en kontaktperson

 • Sagsbehandleren tager stilling til, om timerne skal bevilges som faste ugentlige timer eller puljetimer.

 • Herefter ansættes kontaktpersonen eller kontaktpersonerne. 

 • En administrativ medarbejder i Afdeling for Psykiatri og Handicap står for lønudbetalinger mv. 

 • Sagsbehandleren gennemfører en årlig opfølgning på din bevilling.