Spring til indhold

Kontaktperson til døvblinde

 • Hvis du er over 18 år og døvblind, har du mulighed for at få hjælp af en særlig kontaktperson.

 • Du skal have en kombineret syns- og hørenedsættelse i alvorlig grad.

 • Ordningen skal give dig mulighed for at få brudt din isolation og bidrage til, at du kan deltage i samfundslivet på trods af dit meget svære kommunikationshandicap og massive ledsagebehov.

 • Kontaktpersonen skal:

  • Besøge og kommunikere med dig og være bindeled til dine omgivelser.

  • Hvis kontaktpersonen er i stand til det, skal han/hun formidle til taktilt tegnsprog til møder, hvor der er central tolkning.

  • Orientere dig om hverdagen (avislæsning, TV m.m.).

  • Bistå med at oversætte breve, meddelelser, regninger m.v.

  • Være bindeled til myndigheder, postkontor, bank m.v.

  • Ledsage dig til fritidsaktiviteter, kurser, møder m.v.

  • Ledsage dig til indkøb, besøg, læge, forretninger m.v.

  • Ved lægebesøg er det op til dig at vurdere, om det er nødvendigt med en tolk, eller om kontaktpersonen kan udføre opgaven. En evt. tolk skal du selv betale.

Hvordan søger du?

 • Du skal kontakte Afdeling for Psykiatri og Handicap. Du kan se oplysningerne i kontaktboksen til højre på denne side.

Sagsbehandling - Døvblinde

 • Det er Afdeling for Psykiatri og Handicap, der ud fra en konkret, individuel vurdering tager stilling til, om du kan få bevilget en kontaktperson.

 • I forbindelse med din henvendelse tilbyder vi dig specialrådgivning.

 • En døvblindekonsulent fra Center for Døves døvblindekonsulentordning står for rådgivningen.  

 • Døvblindekonsulenten er med til at vurdere, om du hører til målgruppen for en kontaktpersonordning.

 • Hvis du hører til målgruppen, hjælper konsulenten dig med at udforme en ansøgning til Afdeling for Psykiatri og Handicap.

 • Når ansøgningen er modtaget, indsamler sagsbehandleren de allerede kendte oplysninger i din sag.

 • Herefter kommer sagsbehandleren og døvblindekonsulenten på besøg hos dig. 

 • På hjemmebesøget skal I tale om:

  • Dit funktionsniveau

  • Dine ønsker og behov i forhold til ordningens indhold og omfang

  • Proceduren for rekruttering af kontaktpersonen

  • Godkendelse og ansættelse af kontaktpersonen, herunder evt. bistand fra døvblindekonsulenten i rekrutteringsfasen.

 • Sagsbehandleren indhenter herefter supplerende oplysninger, fx lægelige oplysninger.

 • Sagsbehandleren træffer en afgørelse.

Sagsbehandlingstid

 • Sagsbehandlingstiden er op til 8 uger fra vi modtager din ansøgning.

 • Hvis sagsbehandlingen kræver, at vi indhenter lægelige oplysninger eller andet, kan tidsrammen for en afgørelse forlænges.

 • Vi sender et brev til dig, hvis vores tidsfrist på 8 uger overskrides.

Hvis du får bevilget en kontaktperson

 • Sagsbehandleren tager stilling til, om timerne skal bevilges som faste ugentlige timer eller puljetimer.

 • Herefter ansættes kontaktpersonen eller kontaktpersonerne. 

 • En administrativ medarbejder i Afdeling for Psykiatri og Handicap står for lønudbetalinger mv. 

 • Sagsbehandleren gennemfører en årlig opfølgning på din bevilling.

Opfølgning efter bevilling

 • Afdeling for Psykiatri og Handicap gennemfører årligt en opfølgning på din bevilling. 

 • Du har pligt til at oplyse om ændringer, der kan have betydning for hjælpen.