Spring til indhold

Årlig revurdering

  • En gang om året revurderer Afdeling for Psykiatri og Handicap din bevilling i forhold til det kommende års forventede udgifter.  
  • Tilskuddet bortfalder:
    • hvis dine merudgifter udgør mindre end 556 kr. pr. måned (2020 takster, taksterne reguleres en gang årligt).
    • når du bliver folkepensionist
    • ved dødsfald.
  • Tilskuddet bortfalder ved udgangen af den måned, hvor du bliver folkepensionist.