Spring til indhold

Kriterier for at få en handicap og ældrebolig

Hvem kan få?

Du kan få en handicap og ældrebolig, hvis du ikke længere kan klare dig i din nuværende bolig på grund af betydeligt og varigt fysisk, psykisk eller social sygdom/handicap.

Når du søger om en bolig, bliver din ansøgning vurderet i forhold til kommunens samlede muligheder for at tilbyde en bolig og for at hjælpe dig i dit eget hjem. Det vurderes også om et boligtilbud kan forbedre din samlede livssituation, for eksempel ved at sikre dig bedre hjælp, give dig bedre rammer for socialt samvær eller gøre dig mere selvhjulpen.
Hvis det er nødvendigt at indhente yderligere oplysninger eksempelvis fra egen læge, afgørelser fra Socialministeriet i lignende sager og/ eller uddybning af ansøgning, kan ventetid i op til tre måneder forekomme inden svar fra Visitationsudvalget fremsendes.

Hvis du er blevet godkendt til en bolig, kommer du på en venteliste. Ledige boliger bliver tilbudt til de personer, som har størst behov for boligen. Hvis to ansøgere har samme behov, er det den, der har stået længst på ventelisten, som får tilbudt boligen først.

Når du får tilbudt en bolig, har du en kort betænkningstid, hvor du kan overveje om du vil tage imod tilbuddet. Hvis du siger Ja til tilbuddet, går der normalt et par uger inden du kan flytte ind i boligen. Hvis du afviser et boligtilbud, har det ikke konsekvenser for din mulighed for at få et nyt tilbud om en anden ledig bolig.