Spring til indhold

Handicap og ældrebolig

Hvad tilbydes?

Handicap og ældreboligerne er 1-værelses, 2-værelses eller 3-værelses lejligheder, der er indrettet specielt til handicappede og ældre. I handicap og ældreboliger kan du blive visiteret til for eksempel personlig pleje, praktisk hjælp og hjemmesygepleje.

Hvem kan få?

Du kan få en handicap og ældrebolig, hvis du ikke længere kan klare dig i din nuværende bolig på grund af betydeligt og varigt fysisk, psykisk eller social sygdom/handicap.

Kontakt Visitationsenheden tlf.: 55 36 29 10 for mere information.

Hvordan søger du?

Læs om kriterierne for boligansøgning inden du udfylder ansøgningsskemaet 

Hent et ansøgningsskema 
(udfyldes elektronisk)
Skemaet udfyldes, printes, underskrives og sendes med post til Afdeling for Pleje og Omsorg (bemærk: Dine indtastninger gemmes ikke i filen) 

Hent et ansøgningsskema
(printes og udfyldes med pen)
Skemaet underskrives og sendes med post til Afdeling for Pleje og Omsorg eller kontakt Visitationsenheden for mere information (se oplysningerne i højre side).

Når du søger om en bolig, bliver din ansøgning vurderet i forhold til kommunens samlede muligheder for at tilbyde en bolig og for at hjælpe dig i dit eget hjem. Det vurderes også, om et boligtilbud kan forbedre din samlede livssituation, for eksempel ved at sikre dig bedre hjælp, give dig bedre rammer for socialt samvær eller gøre dig mere selvhjulpen.

Hvis det er nødvendigt at indhente yderligere oplysninger eksempelvis fra egen læge, afgørelser fra Socialministeriet i lignende sager og/ eller uddybning af ansøgning, kan ventetid i op til tre måneder forekomme inden svar fra Visitationsudvalget fremsendes.

Hvis du er blevet godkendt til en bolig, kommer du på en venteliste. Ledige boliger bliver tilbudt til de personer, som har størst behov for boligen. Hvis to ansøgere har samme behov, er det den, der har stået længst på ventelisten, som får tilbudt boligen først.

Når du får tilbudt en bolig, har du en kort betænkningstid, hvor du kan overveje om du vil tage imod tilbuddet. Hvis du siger Ja til tilbuddet, går der normalt et par uger, inden du kan flytte ind i boligen. Hvis du afviser et boligtilbud, har det den konsekvens at du skal takke ja til det næstfølgende boligtilbud, da du ellers vil blive slettet fra ventelisten.

Hvor kan du få en bolig?

Når du er visiteret til en ældre- eller plejebolig, kan du frit vælge, om du ønsker at bo i en af Vordingborg Kommunes boliger eller i en anden kommune.

Hvis du ønsker at få en bolig i en anden kommune, kan du kontakte Visitationsenheden i Vordingborg Kommune (se oplysningerne i højre side), som kan fortælle dig mere om det frie boligvalg.

Tabel med en oversigt over kommunens ældreboliger
Ældrebolig Udlejer Postnr. By
Prins Jørgens Allé Vordingborg Boligselskab 4760 Vordingborg
Haminavej Vordingborg Boligselskab 4760 Vordingborg
Elme Allé Arbejdernes Boligselskab 4760 Vordingborg
Askøvej Domea 4760 Vordingborg
Femøvej Domea 4760 Vordingborg
Brænderigården Arbejdernes Boligselskab 4760 Vordingborg
Fuglebakkevej Vordingborg Boligselskab 4760 Vordingborg
Søndervej, Ørslev Arbejdernes Boligselskab 4760 Vordingborg
Gl. Vordingborgvej (Plejecentret Skovbo) Vordingborg Boligselskab 4772 Langebæk
Vægtervej Vordingborg Boligselskab 4773 Stensved
Ørslevvej/Søndervej (Plejecenter Solhøj) Vordingborg Boligselskab 4735 Mern
Østerbro Vordingborg Boligselskab 4720 Præstø
Ørnebjergvej (Plejecenter Ulvsund) Vordingborg Boligselskab 4780 Stege
Ørnebjerghaven (Plejecenter Ulvsund) Vordingborg Boligselskab 4780 Stege
Sildemarken (Plejecenter Klintholm Havn) Vordingborg Boligselskab 4771 Borre
Fanefjordhaven (Plejecenter Fanefjord) Vordingborg Boligselskab 4792 Askeby
Skovvangen Vordingborg Boligselskab 4793 Bogø By

 

Økonomi i en handicap og ældrebolig

Hvad koster det?

Du skal betale indskud og husleje i boligen. Derudover skal du selv betale for forbrug af el, varme, vand og antenne. Du kan søge om boligydelse, varmetillæg og beboerindskud.

Kriterier for at få en handicap og ældrebolig

Hvem kan få?

Du kan få en handicap og ældrebolig, hvis du ikke længere kan klare dig i din nuværende bolig på grund af betydeligt og varigt fysisk, psykisk eller social sygdom/handicap.

Når du søger om en bolig, bliver din ansøgning vurderet i forhold til kommunens samlede muligheder for at tilbyde en bolig og for at hjælpe dig i dit eget hjem. Det vurderes også om et boligtilbud kan forbedre din samlede livssituation, for eksempel ved at sikre dig bedre hjælp, give dig bedre rammer for socialt samvær eller gøre dig mere selvhjulpen.
Hvis det er nødvendigt at indhente yderligere oplysninger eksempelvis fra egen læge, afgørelser fra Socialministeriet i lignende sager og/ eller uddybning af ansøgning, kan ventetid i op til tre måneder forekomme inden svar fra Visitationsudvalget fremsendes.

Hvis du er blevet godkendt til en bolig, kommer du på en venteliste. Ledige boliger bliver tilbudt til de personer, som har størst behov for boligen. Hvis to ansøgere har samme behov, er det den, der har stået længst på ventelisten, som får tilbudt boligen først.

Når du får tilbudt en bolig, har du en kort betænkningstid, hvor du kan overveje om du vil tage imod tilbuddet. Hvis du siger Ja til tilbuddet, går der normalt et par uger inden du kan flytte ind i boligen. Hvis du afviser et boligtilbud, har det ikke konsekvenser for din mulighed for at få et nyt tilbud om en anden ledig bolig.