Spring til indhold

Vedligeholdelse

Har du lånt et ikke-kropsbårent hjælpemiddel (genbrugshjælpemiddel) af Vordingborg Kommune gælder følgende:

  • Lån af genbrugshjælpemidler er gratis.
  • Almindelig drift og vedligehold af hjælpemidlet påhviler dig selv fx rengøring, pumpning og almindelig smøring.
  • Transporthjælpemidler fx kørestole, el-kørestole og andre el-køretøjer leveres fra Hjælpemiddeldepotet med intakte dæk og slanger.
  • Du skal selv bestille og betale for den første udskiftning af dæk og slanger hvert år. Der henvises til fx lokal cykelsmed.
  • Vordingborg Kommune dækker udgiften til nye dæk og slanger samt montering, hvis der er behov for mere end en årlig udskiftning.
  • Kommunen vil kræve dokumentation for tidligere udskiftning.