Spring til indhold

Dine rettigheder i forhold til dine personoplysninger

  • Efter databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forhold til kommunens behandling af dine oplysninger.
  • Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.
  • Når vi behandler oplysninger om dig, har du ret til at anmode om indsigt i de personoplysninger, der behandles om dig, og ret til at anmode om berigtigelse, sletning og begrænsning af de personoplysninger, der behandles om dig.
  • Vi sletter dine personoplysninger, når opbevaringspligten udløber og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt.
  • Når oplysningerne er arkiveret eller slettet, har vi ikke længere adgang til dem.
  • Vi kan ikke på forhånd oplyse, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger, men som udgangspunkt slettes oplysningerne efter 5 år.
  • Du kan kontakte kommunes databeskyttelsesrådgiver, hvis du vil vide mere om dine rettigheder.