Spring til indhold

Behandling af personoplysninger (GDPR)

Anmeldelse af rotter

 • Når du foretager en anmeldelse af rotter, indsamler og behandler kommunen de nødvendige oplysninger om dig.
 • Vi håndterer i den forbindelse de navne, telefonnumre, e-mail og andre oplysninger, som du skal oplyse, for at vi kan behandle din anmeldelse i henhold til rottebekendtgørelsens kapitel 2.
 • Når du giver dine personlige oplysninger i anmeldelsen, giver du samtidig dit samtykke til at dine personoplysninger kan behandles af kommunens bekæmpelsesfirma.
 • Vi er ansvarlige for at personoplysningerne behandles efter databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.

Opbevaring af data

 • Kommunen opbevarer dine data og følger offentlighedslovens regler om journalpligt samt arkivlovgivningen, når vi skal fastlægge, hvor længe dine oplysninger vil blive opbevaret.

Dine rettigheder i forhold til dine personoplysninger

 • Efter databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forhold til kommunens behandling af dine oplysninger.
 • Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.
 • Når vi behandler oplysninger om dig, har du ret til at anmode om indsigt i de personoplysninger, der behandles om dig, og ret til at anmode om berigtigelse, sletning og begrænsning af de personoplysninger, der behandles om dig.
 • Vi sletter dine personoplysninger, når opbevaringspligten udløber og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt.
 • Når oplysningerne er arkiveret eller slettet, har vi ikke længere adgang til dem.
 • Vi kan ikke på forhånd oplyse, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger, men som udgangspunkt slettes oplysningerne efter 5 år.
 • Du kan kontakte kommunes databeskyttelsesrådgiver, hvis du vil vide mere om dine rettigheder.

Kontaktoplysninger

 • Har du spørgsmål til behandling af dine personoplysninger anmeldelse af byggeaffald, er du velkommen til at kontakte os.
 • Vordingborg Kommune, Afdeling for Byg, land og Miljø, Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg CVR-nr.: 29 18 96 76, Telefon 55 36 36 36. Mail via Digital Post på Borger.dk.

Databeskyttelsesrådgiveren er din hjælp

 • Du er altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver, hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger.
 • Databeskyttelsesrådgiveren kan hjælpe med:
  • spørgsmål om Vordingborg Kommunes håndtering af dine personoplysninger
  • spørgsmål om dine rettigheder i henholde til EU's databeskyttelsesforordning (GDPR).
 • Her finder du: Kontaktoplysningerne til vores databeskyttelsesrådgiver

 • Databeskyttelsesrådgiveren kan derimod:
  • ikke hjælpe med den faglige sagsbehandling eller de afgørelser, som vi træffer.
  • ikke vejlede om regler eller praksis på området.
  • ikke tage stilling til, om der er begået fejl i forbindelse med sagsbehandlingen
  • ikke ændre en afgørelse, som kommunen har truffet.
  • ikke bistå med at formulere klager over kommunen til relevante klageorganer

Ret til klage

 • Du har ret til at klage til Datatilsynet over kommunens behandling af dine personoplysninger – se www.datatilsynet.dk.
 • På Datatilsynets hjemmeside kan du også læse mere om databeskyttelsesrådgiverens rolle.