Spring til indhold

Fritagelse for tømningsordning

  • Anmodning om fritagelse for ordningen skal rettes til kommunen.
  • Fritagelse gives kun i særlige tilfælde, hvor der ikke afledes spildevand fra ejendommen.
  • Almindelig vedligeholdelse af kloakanlægget på privat grund er grundejers ansvar.
  • Ejer har ligeledes ansvaret for, at tanken fungerer efter hensigten. Er du i tvivl, om din tank er i orden, kan du kontakte en autoriseret kloakmester.