Spring til indhold

Tømningsordning

  • Tømningsordningen gælder for alle ejendomme, der har en eller flere bundfældningstanke (trixtank, septiktank, hustank) for spildevand.
  • Vordingborg Spildevand A/S står for den daglige drift af ordningen.
  • Spørgsmål vedr. tømning af tanken eller regninger for tømning skal rettes til dem.
  • Har du behov for en ekstra tømning, skal du kontakte Vordingborg Spildevand A/S.

Fritagelse for tømningsordning

  • Anmodning om fritagelse for ordningen skal rettes til kommunen.
  • Fritagelse gives kun i særlige tilfælde, hvor der ikke afledes spildevand fra ejendommen.
  • Almindelig vedligeholdelse af kloakanlægget på privat grund er grundejers ansvar.
  • Ejer har ligeledes ansvaret for, at tanken fungerer efter hensigten. Er du i tvivl, om din tank er i orden, kan du kontakte en autoriseret kloakmester.