Spring til indhold

Kloakseparering

I nogle områder skal ejere skille regnvand og spildevand ad, så de løber i hvert sit ledningssystem. Det er kloakseparering. Hvor dette skal foregå og hvornår, fremgår af spildevandsplanen.

  • Når kloakarbejdet er afsluttet, skal du indsende en færdigmelding til os via Virk.dk.

Færdigmelding af kloakarbejde