Spring til indhold

Privat renseanlæg

Type af spildevandsanlæg

Ansøgning i Byg og Miljø

og vejledning m.m.

 Beplantet filteranlæg

 Ansøgningsskema

 Vejledning

 Biologisk minirenseanlæg

 Ansøgningsskema

 Biologisk sandfilter

 Ansøgningsskema

 Vejledning

 Bundfældningstank
 (mekanisk rensning)

 Ansøgningsskema

  Vejledning

 Nedsivningsanlæg

 Ansøgningsskema

 Vejledning

 Pileanlæg uden nedsivning

 Ansøgningsskema

 Vejledning 

 Pileanlæg med nedsivning

 Ansøgningsskema

 Vejledning

 Samletank

 Ansøgningsskema

 Kontrakt for tømning

   1) Fra Miljøstyrelsens vejledning for nedsivningsanlæg op til 30 PE.