Spring til indhold

Spildevand i det åbne land

 • Ejendommene i det åbne land har alle deres eget renseanlæg, typisk i form af en bundfældningstank (Septiktank/Trixtank).
 • En del ejendomme har efter bundfældningstanken et efterfølgende renseanlæg.
 • Spildevandet udledes typisk til markdræn og vandløb, inden det udledes i havet.

NY SPILDEVANDSTILLADELSE

 • Hvis du skal lave om på spildevandsforholdene på din ejendom, skal du altid undersøge om ændringen betyder, at du skal have en ny spildevandstilladelse.
 • Hvis du er i tvivl om du skal søge en ny tilladelse, kan du kontakte en spildevandsmedarbejder på 55 36 24 70 eller på spildevand@vordingborg.dk

 • Under "Private renseanlæg" kan du ansøge og læse mere om de enkelte renseanlæg.

Krav til rensning

 • Ejendomme i det åbne land leder ofte meget dårligt renset spildevand ud til dræn, vandløb, søer og havet.
 • Nogle af ejendommene i det åbne land skal kloakeres og andre skal have etableret en forbedret spildevandsrensning.
 • På kortet nedenfor kan du fremsøge din ejendom og se, om der er planlagt kloakering eller krav om forbedret spildevandsrensning.

Se renseklasser på kort

 • Du kan også læse i vores spildevandsplan om din ejendom på sigt skal kloakeres.

Påbud om forbedret spildevandsrensning

 • Har du modtaget et påbud om at forbedre rensningen af dit spildevand, skal du inden for en given frist have etableret et nyt spildevandsanlæg.
 • Du kan læse mere om forbedret spildevandsrensning i folderen "Rensning af dit spildevand".
 • Du kan også læse mere om forbedret spildevandsrensning på vores side "Rensning af spildevand i det åbne land.

Privat renseanlæg

Tabel med typer af spildevandsanlæg

Type af spildevandsanlæg

Vejledning

Beplantet filteranlæg

Vejledning

Biologisk minirenseanlæg

Kontakt en kloakmester for råd og vejledning

Biologisk sandfilter

Vejledning

Bundfældningstank
(mekanisk rensning)

Vejledning

Nedsivningsanlæg

Vejledning

Hvis anlægget etableres som et hævet anlæg på over 50 cm over terræn,  kræver det en landzonetilladelse.

Pileanlæg uden nedsivning

Vejledning

Kræver en landzonetilladelse

Pileanlæg med nedsivning

Vejledning

Kræver en landzonetilladelse

Samletank

Kontrakt for tømning