Spring til indhold

Kommer der ændringer på ejendommen i forhold til spildevand, og hvornår?

 • Find ud af, om der kommer ændringer af spildevandsforholdene på en ejendom.

Planlagte ændringer i kloakerede områder

Se om der er planer om ændringer på ejendommen.

 • Åben det digitale kort. (Brug Google Chrome)
 • Vælg “Affald og spildevand” og derefter “kloakoplande - Status og planlagt”.
 • Klik på den lille trekant til venstre for “kloakoplande -Status og Planlagt”, for at se, hvad de forskellige farver betyder.
 • Farvernes betydning:
  • Fuldt farvet (enten orange, blå, grøn eller lilla):
   Ejendommen ligger i et kloakeret område.
  • Skraveret eller ingen farve:
   Ejendommen ligger i det åbne land.
 • Hvis ejendommen er beliggende i et område med farvet skravering, er der planer om en ændring.
 • Teksten beskriver, hvad den nuværende kloaktype er (det første ord) og hvad der er planer om at ændre det til (det andet ord).
  • Eksempel:
   Et orange område med grøn skravering, er et fælleskloakeret område (spildevand og regnvand løber i samme ledning), hvor der er planer om at separatkloakere (spildevand og regnvand løber i hver sin ledning).
 • Alle kloakoplande har et nummer, som kan bruges til at slå området op i kommunens spildevandsplan. I spildevandsplanen kan du læse mere om de forskellige kloakoplande, se vejledning nedenfor.
  • Eksempel:
   (xxx-xx.x) eller (xxx)
 • Gå til side om spildevandsplanen og åben planen i spalten til højre.
 • Vær opmærksom på, at når der står "år 2025" i ejendomsdatarapporten, er der planlagt ændringer, men det faktiske årstal er ikke fastsat endnu.

Planlagte ændringer i det åbne land

 • Hvis ejendommen er beliggende indenfor et område med rensekrav, skal det forventes, at der kommer et påbud om forbedret spildevandsrensning.

Se om ejendommen ligger i et område med rensekrav.

 • Åbn det digitale kort. (Brug Google Chrome)
 • Vælg “Affald og spildevand” og derefter “renseklasser vp2”.
 • Klik på den lille trekant til venstre for “renseklasser vp2”, for at se, hvad de forskellige farver betyder.
 • Farvernes betydning:
  • Fuldt farvet (enten rød, gul, grøn eller blå): Ejendommen ligger i et område med rensekrav.
   • Rød farve = krav om SOP rensning.
    SOP betyder: skærpet krav til reduktion af organisk stof og fosfor samt nitrifikation.
   • Gul farve = krav om OP rensning.
    OP betyder: reduktion af organisk stof og fosfor.
   • Grøn farve = Krav om SO rensning.
    SO betyder: skærpet krav til reduktion af organisk stof, samt nitrifikation.
   • Blå farve = krav om O rensning.
   • O betyder: reduktion af organisk stof.
  • Ingen farve eller skravering:
   • Ingen farve = Ejendommen ligger i et område, hvor der ikke er krav om yderligere rensning, end den mekaniske rensning der sker i en bundfældningstank.
   • Ingen farve, men med skravering = Ejendommen ligger i et område, hvor der ikke er krav om yderligere rensning, end den mekaniske rensning der sker i en bundfældningstank. Der er dog planer om at kloakere området.
    • Blå skravering = der er planer om spildevandskloakering (kloak kun til husspildevand).
    • Grøn skravering = der er planer om separatkloakering (2 strenget kloak, til hhv. Regnvand og spildevand).

Bolig og Bygnings Register (BBR)

 • Hvis ejendommen allerede opfylder rensekravet, vil det fremgå under “afløbsforhold” i BBR .

Rækkefølge for påbud

 • Der er lavet en prioriteret rækkefølge af, hvor der først skal gives påbud om forbedret spildevandsrensning.
  Det forventes, at der gives påbud om forbedret spildevandsrensning i;
  - 2020-2021 Præstø fjord
  - 2021 Øvre del af Mern Å
  - 2022 Stege Nor