Spring til indhold

Spildevandsplan

  • Spildvandesplanen indeholder en tids- og økonomiplan for Vordingborg Forsynings arbejde med kloaknettet, bassiner, bygværk og rensningsanlæg.
  • I planen kan du læse, hvilke ejendomme forsyningen vil tilslutte kloak eller separatkloakere i planperioden 2013-2024.
  • Læs et sammendrag af planen.