Spring til indhold

Spildevandsplan

  • Spildvandsplanen indeholder en tidsplan for Vordingborg Forsynings arbejde med kloaknettet, bassiner, bygværk og rensningsanlæg.
  • I planen kan du læse, hvilke ejendomme forsyningen vil tilslutte kloak eller separatkloakere i planperioden 2021-2032.
  • Læse spildevandsplanen.