Spring til indhold

Udviklingsplaner for udearealerne ved Mønshallerne

Vordingborg Kommune og Keingart inviterer til et tredje og sidste forenings- og borgermøde
om udviklingen af en bypark ved MOENA Mønshallerne.

Mødet afholdes mandag den 7. juni i tidsrummet kl. 18.30- 21.30
i MOENA Mønshallernes Foyer
.

Da vi meget gerne vil mødes fysisk, vil vi holde mødet af to omgange, ét kl. 18.30-20, og ét kl. 20-21.30.

Man tilmelder sig ved at sende en mail til tilf@vordingborg.dk senest fredag den 4. juni kl. 12.
Hvis tilmeldingerne kan holdes indenfor de gældende rammer, vil det blive prioriteret at holde mødet kl. 18.30-20.30.  Der vil løbende ske opdatering af hjemmesiden med de seneste informationer, og der vil blive udsendt en endelig plan for mødet fredag efter fristen.

På mødet vil I blive præsenteret for den samlede helhedsplan, der er udviklet på baggrund af den forudgående inddragelsesproces og efterfølgende politiske prioriteringer. Der vil blive mulighed for at kommenterer planen.

Om projektet

Vordingborg Kommune er i gang med at skabe en udviklingsplan for en bypark på udearealerne ved mønshallerne. Arkitektfirmaet Keingart skal hjælpe med at udarbejde planen.

Udviklingsplanen skal tage udgangspunkt i Helhedsplanen for Stege by samt projektet ”Kulturunivers Møn”, der er udarbejdet af MOENA Mønshallerne, i samarbejde med en række interessenter.

Planen skal beskrive indhold, aktiviteter og formgivning af arealerne. Den skal redegøre for nye koblinger til byen samt give bud på, hvordan der kan skabes synergier mellem inden- og udendørs faciliteter og aktivitetsmuligheder

Det er særligt børn og unge der skal bruge området. For at sikre deres inputs, vil der foregå et tæt samarbejde med børn og unge, blandt andet gennem et projektforløb med 8. klasse fra Stege skole.

Nåede du ikke at deltage i det første borgermøde, har du her mulighed for at se materialet, der blev gennemgået på mødet.

Projektet er blevet forsinket grundet corona-restriktionerne. Du kan se den nye tidsplan for processen.