Spring til indhold

Udviklingsplaner for udearealerne ved Mønshallerne

Online Forenings- og borgermøde om udviklingsplan for en bypark ved MOENA Mønshallerne - Mandag d. 12. april 2021 kl. 18.30

Invitation og tilmelding - OBS!! det er muligt at tilmelde sig efter fristen, tilmeldingen skal bruges til at vi kan få et overblik over hvem der deltager og sammensætte diskussionsgrupper til mødet

Man kan logge sig ind et kvarter inden opstart, dvs. fra kl. 18.15 til kl. 18.30.

Dagsorden:

18:15 – Login for deltagere og evt. teknisk assistance (15 min) - VK 

18:30 – Fælles velkomst – VK 

18:40 – Præsentation af opgaven, processen og resultater fra brugerinddragelse  

19:55 – Pause 5 min 

19:00 – Præsentation af scenarier 

19:25 – Pause 5 min 

19:30 – Gruppeinddeling og oplæg om gruppeopgaverne 

19:35 – Gruppeopgaver 

20:10 – Pause 5 min 

20:15 – Fremlæggelse af gruppernes pointer 

20:35 – Fælles diskussion og spørgsmål 

20:50 – Blik på videre proces 

20:55 – Tak for i aften - VK 

Om projektet

Vordingborg Kommune er i gang med at skabe en udviklingsplan for en bypark på udearealerne ved mønshallerne. Arkitektfirmaet Keingart skal hjælpe med at udarbejde planen.

Udviklingsplanen skal tage udgangspunkt i Helhedsplanen for Stege by samt projektet ”Kulturunivers Møn”, der er udarbejdet af MOENA Mønshallerne, i samarbejde med en række interessenter.

Planen skal beskrive indhold, aktiviteter og formgivning af arealerne. Den skal redegøre for nye koblinger til byen samt give bud på, hvordan der kan skabes synergier mellem inden- og udendørs faciliteter og aktivitetsmuligheder

Det er særligt børn og unge der skal bruge området. For at sikre deres inputs, vil der foregå et tæt samarbejde med børn og unge, blandt andet gennem et projektforløb med 8. klasse fra Stege skole.

Nåede du ikke at deltage i det første borgermøde, har du her mulighed for at se materialet, der blev gennemgået på mødet.

Projektet er blevet forsinket grundet corona-restriktionerne. Du kan se den nye tidsplan for processen.