Spring til indhold

Udviklingsplaner for udearealerne ved Mønshallerne


Visualisering af hvordan området kan komme til at se ud, her ses et nyt klatretårn/spir

Udviklingsplanen for udearealer ved MOENA Mønshallerne har været under udarbejdelse de seneste par år. Den 25. august 2021 blev den færdige plan vedtaget af kommunalbestyrelsen.

Efter en længere inddragelsesproces, der indebar et samarbejde med 8. klasse på Møn skole, online informationsmøde, spørgeskemaundersøgelse, interview af hovedaktører og workshop, er der nu udarbejdet en udviklingsplan for udearealerne ved MOENA Mønshallerne.

Hele planen, der indeholder visualiseringer og resultaterne fra borgerinddragelsen - se den her

Planen er blevet kaldt Sport +, da den har sporten i fokus. I planen indgår nye parkeringsarealer, skate- og opholdsarealer til unge nær hallen samt tennisfaciliteter med mulighed for udvidelse. De gamle tennisbaner beholdes, der anlægges en sti dertil. Der sikres også mulighed for at området senere kan anvendes til andet, f.eks. atletik. Der skabes huller i volden mod skolen og dansepladsen bliver større. Planen inkluderer også mere nytænkende elementer, der vakte begejstring ved det seneste borgermøde, såsom et klatretårn/spir og en Klintekonge, der kan bidrage til kommunens turismestrategi og gøre Stege mere attraktiv at besøge.

Nærværende udviklingsplan er en ambitiøs fremtidsplan med et langt sigte. Planen kan ikke gennemføres indenfor de afsatte midler, så i første omgang vil der blive fokuseret på etablering af tennisbaner, opholdsarealer for unge og flere parkeringspladser. Så håber vi, at der på sigt, kan blive rejst midler til resten af projektet.