Spring til indhold

Helhedsplan Præstø

  • Helhedsplan for Præstø er udarbejdet i samarbejde med byens parter, der har fulgt arbejdet og kommet med vigtige bidrag til planen.
  • I Helhedsplanen opsummeres de potentialer og udviklingsmuligheder, der er afdækket i Præstø.
  • Planen har været i høring i perioden 15. august - 9. oktober 2016, og blev endeligt vedtaget i Kommunalbestyrelsen 30. marts 2017.

Bemærkninger og kommentarer fra høringsperioden er i et vist omfang indarbejdet i den nu vedtagne plan.

Vedtaget Helhedsplan for Præstø

Høringssvar og bemærkninger incl. bilag

Potentialeanalyse 1 - september 2013