Spring til indhold

Jungshoved - den "blomstrende halvø"

Vordingborg Kommune og Jungshoved Lokalråd har, med inputs fra Jungshoveds beboere, søgt om og fået tildelt 2 mio. kr. med projektet ’Jungshoved – Den blomstrende halvø’. Ansøgningen er sendt til Trafik, Bygge- og Boligstyrelsens forsøgspulje 2018 under temaet ”Natur- og landskabsværdier i byfornyelsen”. Byfornyelsesprojektet skal styrke Jungshoved by med nye byrum, bringe halvøens smukke natur ind til øens centrum, samt vise vejen ud i landskabet og til egens landsbyer.

Projektet tager afsæt i lokalrådets vision og fortælling om Jungshoved som den blomstrende halvø med Jungshoved by som halvøens naturlige kulturelle centrum, omkranset af idylliske landsbyer i det særegne landskab. Jungshoveds kvaliteter er en velbevaret hemmelighed, der nu skal aktiveres gennem et byfornyelsesprojekt med biosfære som overordnet tema.

I Jungshoved er der tradition for frivillighed og for at hjælpe hinanden og det skal projektet understøtte. Det er derfor centralt både for lokalrådet og kommunen, at projektprocessen tilrettelægges som en samskabelsesproces, hvor det tætte samarbejde mellem kommune og egenes beboere er projektets grundsten. I praksis betyder dette, at projektet vil blive udformet ved nedsættelse af en arbejdsgruppe for hvert af byfornyelsens delprojekter. Gruppernes arbejde vil løbende blive formidlet og vurderet på borgermøder gennem projektets udvikling.

Arbejdsgrupperne vil være:

 1. Biodiversitet - Vidensdeling om biodiversitet til hvert delprojekt.
 2. Fotoregistrering - Fotodokumentation af alle faser i hvert af delprojekterne til lokalhistorisk arkiv og som evalueringsmateriale af det samlede projekt.
 3. Landsbyhaven - Etablering af en traditionel landsbyhave til ro og fællesskab.
 4. Folkeparken - Etablering af en folkeplads til leg og motion.
 5. Vejflora - Plantning af vejtræer og -blomster som vejvisere til egnens landsbyer.
 6. Gavlmalerierne - Skabelse af en centralplaceret egnsguide i form af store gavlmalerier på købmandsgården.
 7. Ruterne - Kobling af Jungshoved rundt til vandreruten Sydsjællandsleden, samt cykelruten Berlin-København, for dermed vise vejen ud i landskabet og naturen.

Events - Afholdelse af en projektafsluttende indvielsesfest i juni 2020, samt evt. delevents under projektforløbet

Datoer for borgermøder:

 1. marts 2019 - Formidling/workshops/opstart af arbejdsgrupper
 2. juni 2019 - Præsentation/inputs fra alle arbejdsgrupper
 3. september 2019 - Vedrørende Landsbyhaven, Vejflora og Ruterne
 4. november 2019 – Vedrørende Folkeparken og Gavlmalerierne

Se yderligere og løbende information 

Projektet på Jungshoved er et ud af 8 udvalgte projekter/kommuner, af de i alt 24, der havde søgt om tilskud fra byfornyelsespuljen hos Trafik- bygge- og boligstyrelsen. Der er samlet set uddelt tilskud for 12 mio. kr., hvoraf Vordingborg Kommune altså modtager 2 mio. kr.

Trafik- bygge- og boligstyrelsens 8 udvalgte projekter