Spring til indhold

Vil du være med i Udsatterådet?

 

Udsatterådet går ind i en ny funktionsperiode pr. 1. januar 2022 på 4 år.

Udsatterådet rådgiver Udvalget for Social og Psykiatri, som på sin side påtager sig en formidlings- og initiativpligt over for andre fagudvalg og Kommunalbestyrelsen.

Udsatterådets formål er:

  • at give give borgere med særlige sociale problemstillinger et lokalt talerør, der sikrer Vordingborg Kommunes opmærksomhed på denne borgergruppes interesser og synspunkter
  • Udsatterådet skal være et råd for de personer, der ellers føler, at de har udfordringer med at blive hørt
  • at det politiske niveau får et rådgivende organ på området
  • at forelægge problemstillinger, initiativer og ideer for eksempelvis forvaltningen og Udvalget for Social og Psykiatri
  • at skabe synlighed og opmærksomhed på borgere med særlige sociale problemstillinger og deres vilkår Vordingborg Kommune
  • Andre opgaver og mål foreslås af udsatterådet og godkendes af Udvalget for Social og Psykiatri

Det kommende udvalg for Social og Psykiatri skal udvælge 4 brugere til udsatterådet, der selv er ramt af eller har været ramt af sociale begivenheder, f.eks. problemstillinger, der knytter sig til nedenstående:

​• hjemløshed
• sindslidelse
• kriminalitet
• misbrug
• prostitution
• ingen tilknytning til arbejdsmarkedet
• ensomhed
• økonomisk udsat situation

​Du skal være bosat i Vordingborg Kommune.

​Rådet har 4-6 årlige møder på rådhuset i Vordingborg af ca. to timers varighed. Herudover kan der komme deltagelse i yderligere arrangementer.

I rådet er der ud over de 4 brugere også deltagelse af 2 politikere fra kommunalbestyrelsen, 2 kommunale medarbejdere og 2 personer fra lokale foreninger.

Hvis du er interesseret i at være en del af Udsatterådet i Vordingborg Kommune for perioden 1.1.2022 til 31.12.2025, kan du sende en mail til udsatteradet@vordingborg.dk 

Du skal oplyse dit navn, adresse, telefon, mail og en begrundelse for hvorfor du ønsker at deltage i rådets arbejde.

​Vi skal modtage din ansøgning inden den 10. januar 2022.

De endelige medlemmer vælges af Udvalget for Social og Sundhed med henblik på at få så bred en repræsentation i Rådet som muligt.