Spring til indhold

Vederlag

MEDLEMMER AF KOMMUNALBESTYRELSEN

Vederlag for 2022

  • Borgmesteren får et årligt vederlag på 1.109.083,00 kr. Herudover udbetales ingen andre former for vederlag.
  • 1. viceborgmester får et vederlag på 77.635,81 kr. årligt. 
  • 2. viceborgmester får et vederlag på 33.272,49 kr. årligt.
  • Der ydes et fast årligt vederlag på 100.657,00 kr. til kommunalbestyrelsens øvrige medlemmer. Medlemmer der vælger at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste modtager et reduceret årligt vederlag på 77.282,00 kr.
  • Formændene for de stående udvalg ydes et årligt vederlag på 210.725,77 kr. 
  • Næstformanden for Økonomiudvalget ydes et årligt vederlag på 55.454,15 kr.

Medlemmer med hjemmeboende børn under 10 år ydes et årligt vederlag på 15.574,00 kr. 

Derudover modtager medlemmer et årligt vederlag på 34.489,80 kr. pr. udvalg pr. 1. april 2022.


Udover vederlag m.v. tilbydes kommunalbestyrelsens medlemmer:

  • En kommunalt betalt mobiltelefon
  • Abonnement på den lokale avis ”Sjællandske”.
  • Personligt e-abonnement til nyhedsbrevet DK Nyt
  • Abonnement på enten magasinet ”Danske Kommuner” der udkommer hver 14. dag, eller publikationen ”Kommunen” der udkommer hver uge.

Vederlag og udpegninger for hvert medlem 2018 - 2021

Samlede oversigter over vederlag og udpegninger