Spring til indhold

Vederlag

MEDLEMMER AF KOMMUNALBESTYRELSEN

Vederlag for 2022

  • Borgmesteren får et årligt vederlag på 1.109.083,00 kr. Herudover udbetales ingen andre former for vederlag.
  • 1. viceborgmester får et vederlag på 77.635,81 kr. årligt. 
  • 2. viceborgmester får et vederlag på 33.272,49 kr. årligt.
  • Der ydes et fast årligt vederlag på 100.657,00 kr. til kommunalbestyrelsens øvrige medlemmer. Medlemmer der vælger at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste modtager et reduceret årligt vederlag på 77.282,00 kr.
  • Formændene for de stående udvalg ydes et årligt vederlag på 210.725,77 kr. 
  • Næstformanden for Økonomiudvalget ydes et årligt vederlag på 55.454,15 kr.

Medlemmer med hjemmeboende børn under 10 år ydes et årligt vederlag på 15.574,00 kr. 

Derudover modtager medlemmer et årligt vederlag på 34.319,76 kr. pr. udvalg pr. 1. april 2022.


Udover vederlag m.v. tilbydes kommunalbestyrelsens medlemmer:

  • En kommunalt betalt mobiltelefon og tablet
  • Digitalt abonnement til avisen Sjællandske
  • Digitalt abonnement til magasinet ”Danske Kommuner” samt magasinet, der udkommer 8 gange årligt.

Vederlag og udpegninger for hvert kommunalbestyrelsesmedlem 2022 - 2025

Samlede oversigter over vederlag og udpegninger