Spring til indhold

Center for Vej, Natur og Miljø

Opgaver:

 • Overholdelse af miljø- og naturbeskyttelseslovgivningen
 • Naturgenopretning
 • Hjælp ved akutte forureninger
 • Vedligeholdelse af vandreruter og overnatningspladser mv.
 • Offentlige toiletter
 • Grønne arealer mv.
 • Kolonihave
 • Overholdelse af vejlovgivning
 • Planlægning af nye veje
 • Stier og parkeringspladser
 • Trafiksikkerhed
 • Vejvedligeholdelse
 • Personbefordring
 • Drift
 • Udvendig bygningsvedligeholdelse
 • Tekniske installationsanlæg
 • Energimærkning 

Chef: Rolf Hoelgaard