Spring til indhold

Kaserne-indsats

Indsatsen for sjællandsregionens kaserner fortsætter.

I går eftermiddags var de to borgmestre fra Vordingborg og Slagelse Kommuner til foretræde for Forsvarsudvalget på Christiansborg. Formålet med besøget var at appellere til, at Sjællandsregionens kaserner bliver taget med i planerne, når det danske forsvar skal opruste med flere værnepligtige og nye medarbejdere i forbindelse med de aktuelle forhandlinger om styrkelsen af det danske forsvar.

De to borgmestre, Mikael Smed og Knud Vincents repræsenterede på foretrædet alle 17 kommuner i Region Sjælland, som er gået sammen i ”Sjællands Forsvarsalliance”. Der blev i oplægget til Forsvarsudvalget lagt vægt på den gode infrastruktur, som kendetegner Sjællandsregionens tre aktive kaserner: Vordingborg, Antvorskov og Flådestation Korsør. De er alle tre tæt forbundet af både motorvejsnettet og tognettet, og der er hurtig adgang til København og resten af landet. Det betyder, at det er nemt at komme til og fra kasernerne for værnepligtige, medarbejdere og samarbejdspartnere.

Kasernerne ligger også tæt på flere attraktive erhvervshavne fx i Korsør, Vordingborg og Køge og har tilsammen masser af ledig kapacitet og gode muligheder for udvidelser. Derudover er vores egen Vordingborg Kaserne blevet renoveret for mere end 250 mio. kroner og er i dag en af landets mest velholdte og energiøkonomiske kaserner.

Forsvarsudvalget blev også opfordret til at indtænke Danmark i Balance’ i beslutningerne. Region Sjælland er den region med færrest statslige arbejdspladser pr. indbygger, og da der samtidig er en stor koncentration af Forsvarets aktiviteter vest for Storebælt, så er det oplagt at tænke kasernerne i Region Sjælland ind i udmøntningen af det nye forsvarsforlig.

Medlemmerne af Forsvarsudvalget lyttede interesseret til borgmestrenes oplæg og stillede flere gode relevante spørgsmål undervejs. Hele udvalget fik også en åben invitation til at komme ned og se kasernerne og vurdere potentialerne med egne øjne, når det bliver relevant.