Spring til indhold

Foreninger får penge til nye aktiviteter

Seks foreninger har fået tilsagn om i alt kr. 150.000 til nye bevægelsesaktiviteter for børn og unge.

Der var stor interesse for Bevægelsespuljen på 150.000 kr., som foreninger i Vordingborg Kommune kunne søge tidligere på året. Faktisk modtog puljen - der er finansieret af Steno Diabetes Center Sjælland - ansøgninger for næsten 700.000 kr.

Den store interesse betød, at ikke alle ansøgninger kunne tilgodeses. Og at ikke alle, der fik tilsagn, kunne få hele det ansøgte beløb. Men ved alle tilsagn er der givet midler nok til, at de ansøgte initiativer bliver realiseret.

De seks initiativer, der fik tilsagn, var:

  • Outdoorskolen, Vandklubben Klintholm Havn
  • Nyt idrætsfællesskab på ZBC, DGI Storstrøm
  • Åben Hal 24 - fokus på piger, MOENA Mønshallerne
  • Swim4Fun, Præstø Sport
  • Fælles skate- og rulleskøjte, Skategruppen
  • Børnefodbold Fanefjord, Fanefjord IF

I udvælgelsen blev der lagt vægt på, at ansøgerne havde erfaring, et klart koncept og forventes at kunne tiltrække flere børn og unge. Herunder især dem, der ikke er så aktive i dag. Og ikke mindst, at tilbuddet forventes at kunne fortsætte fremover uden yderligere puljemidler.

Foreninger ivrige for at komme i gang
Foreningerne har været samlet til et opstartsmøde, hvor der blev delt gode ideer på kryds og tværs. Flere af aktiviteterne er allerede startet op, og de sidste starter op i løbet af de kommende måneder. Belén Nøhr Vejen, partnerskabskonsulent for partnerskabet ”Sammen om børn og unges sundhed og trivsel”, der står bag Bevægelsespuljen, var med til mødet. Hun fortæller, at det er inspirerende at se frivillige fra foreningslivet tilpasse og udvikle deres koncepter og tilbud i en endnu mere fleksibel retning, så de kan rumme flere børn og unge.

- Det er tydeligt, at de frivillige alle brænder for at komme i gang med de nye tilbud, som på flere måder rykker de gængse rammer for idrætstilbud. De fokuserer i højere grad på fleksibilitet og rummelighed, så der bliver endnu mere plads til de børn og unge, som brug for mere tryghed og fokus på leg fremfor konkurrence og præstation.

Hør mere om de nye aktiviteter ved at kontakte foreningerne direkte.