Spring til indhold

Vejen til Social- og sundhedshjælper uddannelsen

Pr. 1. august 2015 er det blevet et krav, at du gennemfører og består Grundforløb 2, før du kan blive optaget på social – og sundhedshjælperuddannelsens hovedforløb.

Elever, der har min. 2 års relevant erhvervserfaring kan dog få godskrevet grundforløbet og praktikuddannelsen på trin 1. Her er det et krav, at du kan dokumentere erhvervserfaring fra både hjemmepleje og plejecenter. Endvidere skal du have erfaring fra flere vagtlag, hovedvægt på dagvagt, have indgået i teams og i faglig sparring. Erfaringen skal være erhvervet inden for de seneste 4 år før uddannelsens start.

Grundforløb 2 har en varighed på mellem 10 – 20 uger og er SU berettiget. Du kan ansøge om optagelse på Grundforløb 2 på den erhvervsskole, som du ønsker optagelse på. Adgangskravene til grundforløb 2 kan du finde på www.sosunyk.dk, eller www.sosusjaelland.dk.

I særlige tilfælde kan Vordingborg Kommune indgå uddannelsesaftale med ansøgere på Grundforløb 2. Dette kan eksempelvis være tilfældet, hvis du arbejder i Kommunen inden for Pleje og Omsorg og har optjent timer til voksenelevløn.