Spring til indhold

Sådan bliver du social- og sundhedsassistentelev

For optagelse på social- og sundhedsassistentuddannelsen er det et krav, at:

  • Du er uddannet social- og sundhedshjælper (eller: har relevant uddannelse, der mindst svarer til en social- og sundhedshjælperuddannelse, eller tilsvarende kvalifikationer erhvervet gennem uddannelse eller arbejde)
  • Har bestået grundfagene dansk (D) og naturfag (E)
  • Har førstehjælpsbevis samt elementært brandbekæmpelseskursus. Der er ikke krav om gyldighedsdato.